Kestävä kehitys BNT Galvassa

Olemme kumppanisi metalliosien korroosionkestävyyden lisäämisessä

Kestävä kehitys sekä työprosesseissamme että tuotannossamme on yksi BNT Galvan viidestä ominaisuudesta, joita noudatamme ja pidämme tärkeinä tarjotessamme palveluitamme. Pyrimme varmistamaan, että yritysasiakkaat saavat kokemuksen, joka on:

  • kestävä
  • innovatiivinen ja ajan tasalla oleva
  • laadukas
  • luotettava
  • asiakaskeskeinen

Koemme, että koska olemme myös tuotantoyritys, velvollisuutemme on seurata jalanjälkeämme tuleville sukupolville jäävässä maailmassa: sekä energiaintensiivisissä tuotantoprosesseissa että tarjoamalla korkealaatuisia ja kestäviä ratkaisuja. Yhtä tärkeää on myös työntekijöihimme ja asiakkaisiimme suhtautuminen.

Kestävän kehityksen periaatteet BNT Galvassa:

Seuraamme, että BNT Galvassa käytettävät tekniset prosessit ovat aina ajan tasalla. Vain siten voimme taata laadukkaat ja kestävät palvelut, korroosiolta suojaavat pinnoitteet, jotka kestävät ja ovat hyvännäköisiä, sekä normit, jotka auttavat seuraamaan kestävyyttä.

Tehokas energiankäyttö

Käyttömateriaalin tehokas käyttö

Turvallinen työympäristö

Korkea ympäristöystävällisyys

Suuren virolaisen ja pohjoismaisen tuotantokonsernin tytäryrityksenä sekä galvanointipalvelujen tarjoajana ymmärrämme, mikä yleinen vaikutus metalli- ja muun teollisuuden toiminnalla on. Nykyisin juuri kestävät päätökset ovat strategisten liiketoimintapäätöstemme perusta.

Koemme myös, että velvollisuutemme on auttaa asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme löytämään mahdollisuuden kestävämpään ratkaisuun. Tällä tavoin myös yhteiskuntamme ja planeettamme ovat kestäviä työprosessissamme päällystettävien osien lisäksi.

LAATUA JA YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT PÄÄPERIAATTEET

  • Tehokas valmistaminen – optimaaliset kulut, vakaa yhteistyö luotettavien hankkijoiden kanssa.
  • Asiakkaan tarpeet – jatkuva kommunikointi asiakaskunnan kanssa tarjoten yhä täydentävämpiä palveluita.
  • Työntekijöiden tyytyväisyys – taataan hyvät työ- ja elinolot sekä tehdyn työn arvoinen palkka.
  • Ympäristöystävällinen valmistaminen – huomioidaan kaikki valmistukseen liittyvät ympäristönäkökohdat, noudatetaan lainsäädäntöä sekä vaatimuksia ja valmistetaan mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla.
  • Jatkuva parantaminen – johtamisjärjestelmän ja prosessien jatkuva täydentäminen vaatimusten täyttämistarkoituksessa.