Jätkusuutlikkus BNT Galvas

Oleme Sinu partner metalldetailide korrosioonikindluse tõstmisel

Jätkusuutlikkus, nii meie tööprotsessides kui tootmises, on BNT Galva üks viiest omadustest, mida oma teenuste osutamisel järgime ja oluliseks peame. Töötame selle nimel, et ärikliendina saaksite kogemuse osaliseks, mis on:

  • jätkusuutlik
  • innovaatiline ja käiks ajaga kaasas
  • kvaliteetne
  • usaldusväärne
  • kliendikeskne

Tunneme, et olles ka tootmisettevõte, on meie kohus järgida oma jalajälge tulevaste põlvedele jäävas maailmas: seda nii energiamahukates tootmisprotsessides, kui kvaliteetseid ja kestvaid lahendusi pakkudes. Vähem oluliseks ei pea me oma töötajatesse kui klientidesse suhtumist.

Jätkusuutlikkuse printsiibid BNT Galvas:

Järgime, et tehnoloogilised protsessid, mida BNT Galvas kasutame, oleksid alati ajakohased. Ainult nii saame kindlustada kõrgkvaliteedilised ja püsivad teenused, korrosiooni eest kaitsvad pinnakatted, mis kestaksid ja oleksid nägusad, ning normid, mis aitavad jälgida jätkusuutlikkust.

Efektiivne energiakasutus

Tõhus kulumaterjali kasutus

Ohutu töökeskkond

Kõrge keskkonnasõbralikkus

Eesti ja põhjamaade suure tootmisgrupi tütarettevõttena ning galvaniseerimise teenusepakkujana tajume üldist mõju, mida metalli- ja muud tööstused oma tegevustega tekitavad. Täna on just jätkusuutlikud otsused meie strateegiliste äriliste otsuste alus.

Tunneme ka, et meie kohus on aidata oma klientidel ja partneritel leida võimalus jätkusuutlikuma lahenduse jaoks. Nii ei ole kestvad mitte vaid meie tööprotsessis kaetavad detailid, nii on kestev meie ühiskond ja planeet.

KVALITEEDI- JA KESKKONNAALASED JUHTPÕHIMÕTTED

  • Efektiivselt toota – optimaalsed kulutused, stabiilne koostöö usaldusväärsete hankijatega.
  • Kliendi vajadused – pidev side klientuuriga, pakkudes üha täiendavaid teenuseid.
  • Töötajate rahulolu – kindlustatakse head töö- ja olmetingimused; tehtud tööle vääriline tasu.
  • Toota keskkonnasäästlikult – jälgitakse kõiki tootmisega seotud keskkonnaaspekte, õigusakte, nõudeid ja seadusi ning toodetakse võimalikult keskkonnasõbralikult.
  • Pidev parendamine – juhtimissüsteemi ja protsesside jätkuv täiustamine nõuete täitmise eesmärgil.