Tellijale abiks

Allpool olev info on Sulle abiks tellimuse kiireks ja kvaliteetseks teostuseks

Sertifikaadid

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Tehnilised soovitused kvaliteetseks tulemuseks​

Keskkonnasäästlik tootmine, kus jälgime kõiki tootmisega seotud keskkonnaaspekte, õigusakte, nõudeid ja seadusi ning tegutseme võimalikult keskkonnasõbralikult.

Muud teenused

Kliendid on esikohal! Aitame kliente nende vajaduste ja soovide täitmisel, pakkudes üha täiendavaid pinnakatte teenuseid.

Sertifikaadid

Bureau Veritas poolt läbiviidud sertifitseerimine tunnistas meie tehase ja tootmise vastavaks ISO 9001 ja ISO 14001 standardi nõuetele.

Tehnilised soovitused kvaliteetseks tulemuseks

Päringu saatmisel esitada järgmised andmed:

 • tellija nimi
 • detaili tootekood
 • detaili materjal
 • soovitud pinnakatte tüüp
 • pinnakatte paksus µm ja lubatud tolerantsid
 • detaili joonis koos infoga detaili mõõtmete, pindala ja/või kaalu kohta
 • erinõuded detaili visuaalile
 • erinõuded pakkimiseks või pakendamise juhend 
 • partii suurus ja aastane vajadus 

Hinda mõjutavad faktorid:

 • riputusmeetodil rakistel galvaniseeritavate detailide hind baseerub töödeldava detaili pindalal (m2)
 • hinnas on rakistamine universaalrakisel;
  erilahendusega rakistuse korral tuleb toota uus rakis,
  lisandub ühekordne kulu rakise hind alates 100 €/tk +km
 • aluspinna puhtus;
  eriti määrdunud, roostes või õliste pindadega detailidele tuleb teha pikendatud programmiga lisapesu;
  teenuse hind on 1,5-kordne tavahind
 • soovitud pinnakatte tüüp
 • pinnakatte paksus µm ja lubatud tolerantsid
 • partii suurus ja aastane vajadus
 • pakendamise erinõuded
 • väikeste detailide tsinkimist ja nikeldamist on võimalik teostada trummelmeetodil (min kogus 15 kg)
 • trummelmeetodil galvaniseerimise hind baseerub detailide kaalul (kg)

NB! Peale testpartii galvaniseerimist või hinda mõjutavate faktorite muutumisel arvutatakse teenuse hind uuesti.
Tellimustele, kus on vähem kui 3 m2 detaile, rakendub miinimumtasu:
– tsinkimine ja rst-passiveerimine 60 €
– tinatamine, kroomimine ja nikeldamine 100 €

Tellimuse esitamisel saata ostutellimus järgmiste andmetega:

 • tellija nimi
 • detaili tootekood
 • detaili kogus
 • soovitud pinnakatte tüüp ja pinnakatte paksus µm
 • soovitud tarneaeg
 • mõõteraporti nõue (lisateenuse hind 10€ +km)

NB! Uue detaili esmakordsel galvaniseerimisse saatmisel loe alapunkti “Päringu saatmine”.

Avasid detailide konstruktsioonis kasutatakse:

 • detailide riputamiseks
 • vedelike väljavalgumiseks detaili seest
 • et vältida umbsetes nurkades õhumullide teket

NB! Riputuskohale võib jääda peale galvaniseerimist väike jälg.
Juhul kui on tegemist visuaalselt olulise pinnaga, siis tuleb hinnapäringu protsessi käigus lubatud ja sobivad rakistuskohad eelnevalt kokku leppida.

Kvaliteetse galvaniseerimise tulemuse saavutamist mõjutavad faktorid:

 • detaili pinnaviimistlus ja puhtus
 • detail peab olema värvi- ja lakivaba
 • ilma keevitusmarkeri kirjeteta
 • eelnevalt puhastatud silikoon spreist (parem seda mitte kasutada)
 • eemaldatud kaitsekile ja puhastatud liimist
 • detailil ei saa olla kinniseid nurki 
 • kui detail on nn anuma kujuline, siis on oht õhutasku tekkeks, kuhu pinnakate ei ulatu
 • ei tohi olla suletud alasid; varjestuse oht, sinna pinnakate ei ulatu
 • omavahel punktkeevitusega liidetud detailide ja poorse keevisõmbluse tõttu on suur oht, et detailide liitekohast või mittekvaliteetse keevisõmbluse vahelt immitseb vedelikku välja, mis võib rikkuda ära pinnakatte

Muud teenused

Mõõteraportid

 • Kvaliteedi tagamiseks teostame regulaarselt pinnakatte paksuse mõõtmisi käsimõõturiga.
  X-Ray mõõteraporti ja selle tulemuste väljaprindi saamiseks palun esitada see soov koos tellimusega.
  NB! X-Ray mõõteraport maksab 10 eur toote kohta.

Ladustamine

 • Galvaniseeritud detailide ladustamine ja ümberpakkimine

Vibrotöötlus

 • Detailide vibrotöötlemine abrasiivkividega
 • Detailide vibrotöötlemine metallist kuulikestega