Ilgtspēja uzņēmumā BNT Galva

Esam jūsu partneris metāla detaļu korozijas izturības palielināšanā

Ilgtspēja gan mūsu darba procesos, gan ražošanā ir viena no BNT Galva piecām vērtībām, ko mēs ievērojam un uzskatām par svarīgām mūsu pakalpojumu sniegšanā. Strādājam, lai nodrošinātu, ka jūs kā biznesa klients saņemtu produktu, kas ir:

  • ilgtspējīgs,
  • inovatīvs un iet līdzi laikam,
  • augstas kvalitātes,
  • uzticams,
  • uz klientu orientēts,

Uzskatām, ka, esot arī ražošanas uzņēmumam, mūsu pienākums ir sekot līdzi mūsu ekoloģiskai pēdai pasaulē nākamajām paaudzēm: gan energoietilpīgos ražošanas procesos, gan kvalitatīvu un ilgmūžīgu risinājumu piedāvāšanā. Ne mazāk svarīga ir attieksme kā pret mūsu darbiniekiem, tā klientiem.

Ilgtspējības principi uzņēmumā BNT Galva:

Sekojam līdzi, lai uzņēmumā BNT Galva izmantotie tehnoloģiskie procesi vienmēr būtu atbilstoši laikam. Tikai šādā veidā mēs varam nodrošināt augstas kvalitātes un izturīgus pakalpojumus, pret koroziju izturīgus pārklājumus, kas ilgi kalpo un labi izskatās, kā arī standartus, kas nodrošināt ilgtspējību.

Efektīva enerģijas izmantošana

Efektīva palīgmateriālu izmantošana

Droša darba vide

Augsts draudzīgums videi

Kā lielas Igaunijas un Ziemeļvalstu ražošanas grupas meitasuzņēmums un galvanizācijas pakalpojumu sniedzējs apzināmies vispārējo ietekmi, ko ar savu darbību rada metāla un citas rūpniecības nozares. Šodien mūsu stratēģisko biznesa lēmumu pamatā ir ilgtspējīgi lēmumi.

Uzskatām arī, ka mūsu pienākums ir palīdzēt mūsu klientiem un partneriem atrast veidu, kā piemeklēt ilgtspējīgāko risinājumu. Tādā veidā rūpējamies, lai ilgstpējīgas būtu ne tikai detaļas, kas tiek izmantotas mūsu darba procesā, bet arī lai ilgtspējīga būtu mūsu sabiedrības un planētas pastāvēšana.

KVALITĀTES UN VIDES PAMATPRINCIPI

  • Efektīva ražošana – optimālas izmaksas, stabila sadarbība ar uzticamiem piegādātājiem.
  • Klientu vajadzības – pastāvīga komunikācija ar klientiem, piedāvājot arvien vairāk papildu pakalpojumu.
  • Darbinieku apmierinātība – labu darba un sadzīves apstākļu nodrošināšana; cienīga atlīdzība par paveikto darbu.
  • Ražošana videi draudzīgā veidā – visu ar ražošanu saistīto vides aspektu, normatīvo aktu, prasību un likumu uzraudzīšana, kā arī ražošana pēc iespējas videi draudzīgākā veidā.
  • Nepārtraukta pilnveidošana – vadības sistēmas un procesu pastāvīga pilnveidošana, lai izpildītu nepieciešamās prasības.